Bezsłowna opowieść

posted in: editorial, work | 0

Wybór trudnego tematu na licencjat, ma jedną dużą przewagę nad tymi wszystkimi wadami zmuszającymi do posprzątania całego mieszkania – rzeczywiście rozwija.
Zainspirowana jedną z książek zostawię tu tylko cytat. I obrazki.

 

“Człowiek zawsze przywiązywał duże znaczenie do komunikacji  i komunikatów niewerbalnych, przede wszystkim tych wizualnych. Przez długi czas jego rozwoju taka komunikacja była podstawową. Rozwój mowy, a dalej pisma i druku zdominował komunikowanie się w przestrzeni wizualnej. Jednak rozwój technologii informacyjnych, a zwłaszcza tych wizualnych, ponownie spowodował zwracanie się myśli ludzkiej do komunikacji wizualnej, jej zasad i języka. Dzisiaj możemy mówić wręcz o konieczności edukacji dla bycia i działania w przestrzeni wizualnej, a dalej nawet do budowania języka takiej komunikacji.”

Stanisław Dylak, Alfabetyzacja wizualna jako kompetencja współczesnego człowieka

 

Zdjęcia z edytorialu dla magazynu #kulturalnie, Wywiad z Dianą Turowską przeprowadziła Agnieszka Tyburcza

urbex-lublin-sesja-opod urbex-lublin-sesja-opod urbex-lublin-sesja-opod urbex-lublin-sesja-opod urbex-lublin-sesja-opod urbex-lublin-sesja-opod urbex-lublin-sesja-opod  urbex-lublin-sesja-opod

urbex-lublin-sesja-opodurbex-lublin-sesja-opod

urbex-lublin-sesja-opod urbex-lublin-sesja-opod urbex-lublin-sesja-opod

nagłówek-urbex-lublin-sesja

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.