Production and editing: Kinga Liwak

Camera: Kinga Liwak, Agnieszka Kasprzak

Animation Participatory Budgeting in Lublin 2019

"Bombardowanie Pępka Świata" promo video

Music: Kamil Szuszkiewicz, Maciej Połynko, Jacek Steinbrich i Maciej Pałka.

Video: Kinga Liwak i Maciej Bielec

Short movie "Potrzeba mocy"

Script & directing: Kinga Liwak
Camera & editing: Maciej Bielec

Stop motion "Media production"

Promo video for book "Opętanie" by Ludwig Thor

Authors: Kinga Liwak, Maciej Bielec

"Variations on a theme" short movie

Script & directing: Martyna Dubicka
Camera: Kinga Liwak

KinoEaters Lublin 2016